?

НАРОДНА КОНСТИТУЦІЯ

народна конституція - це право народу на повстання

Social capital

  • less than 10
Name:
constituante
Birthdate:
13 May
Location:
1. З початку був Закон, і Закон був з Богом, і Закон був Бог.
2. Він був з початку у Бога.
3. Усе крізь Нього почало бути, і без Нього ніщо не почало бути, що почало бути.
4. У Ньому було Життя, і Життя було Світлом людей;
5. І Світло у темряві світить, і темрява не огорнула Його. (Івана 1, 1-5)

Ми є. Ми ще люди.
Наш інтерес – людина і закон. Вільна людина – гідний громадянин.
Основоположний закон – конституція.

Наша справа – учитися та учити.
В основі основ – знання та віра. Дух і буква. Праведний закон.
Пошук знань – природнє право, поширення знань – священний обов'язок.

Наша мета – Народна Конституція.
Громадянський консенсус – громадянська солідарність – в ім’я гідності, свободи та
розвитку – через встановлення справедливого закону усіма для усіх.

Коли від серця до серця кожного громадянина України пройде закон,
тоді постане нова українська політична нація – нова українська річ посполита –
нова республіка – спільна справа, спільне творення – новий і праведний
шлях для усього Українського Народу.

Конституанта – Конституційна Асамблея – Установчі Збори http://constituante.livejournal.com/14710.html
Конституційна Асамблея. Право на гідність. Народний Трибунал http://constituante.livejournal.com/15771.html
Міжнародний білль про права людини http://constituante.livejournal.com/15282.html

1000-літня Конституційна Асамблея України:
шлях до Народної Конституції чи втрачене тисячоліття
http://constituanta.blogspot.com/2011/12/1000_09.html
Озброєна Америка: Портрети власників зброї у себе вдома
http://constituante.livejournal.com/tag/ІМХО

Заява про гарантії для Українського Народу http://constituante.livejournal.com/7456.html
Заява про право народу на повстання http://constituante.livejournal.com/2195.html
Право на повстання (дайджест) http://constituante.livejournal.com/2024.html
_____________
______

1. В начале был Закон, и Закон был с Богом, и Закон был Бог.
2. Он был в начале у Бога.
3. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.
4. В Нем была Жизнь, и Жизнь была Свет человеков;
5. И Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. (Иоанна 1, 1-5)

Мы есть. Мы еще люди.
Наш интерес – человек и закон. Свободный человек – достойный гражданин.
Основополагающий закон – конституция.

Наше дело – учиться и учить.
В основе основ – знания и вера. Дух и буква. Праведный закон.
Поиск знаний, познание – естественное право, распространение знаний, просвещение –
священная обязанность.

Наша цель – Народная Конституция.
Гражданский консенсус – гражданская солидарность – во имя свободы, достоинства
и развития – через установление справедливого закона всеми для всех.

Когда от сердца к сердцу каждого гражданина Украины прочной, связующей нитью пройдёт закон,
тогда родится новая политическая нация – новая украинская речь посполитая – новая республика –
общее дело, общее созидание – новый и праведный путь для всего Украинского Народа.

Конституанта – Конституционная Ассамблея – Учредительное Собрание http://constituante.livejournal.com/14415.html
Международный билль о правах человека http://constituante.livejournal.com/15031.html

1000-летняя Конституционная Ассамблея Украины:
путь к Народной Конституции или потерянное тысячелетие
http://constituanta.blogspot.com/2011/12/1000_9163.html
Конституционная Ассамблея. Право на достоинство. Народный Трибунал
http://constituante.livejournal.com/15599.html
Вооружённая Америка: Портреты владельцев оружия у себя дома
http://constituante.livejournal.com/tag/ІМХО

Заявление о гарантиях для Украинского Народа http://constituante.livejournal.com/7138.html
Заявление о праве народа на восстание http://constituante.livejournal.com/2195.html
Право на восстание (дайджест) http://constituante.livejournal.com/2024.html
аkmurza, аристократия, аристократія, влада, власть, внутренняя оккупация, внутрішня окупація, воля, восстание, вільна людина, городские партизаны, городской партизан, государственное управление, государство, гражданин, громадянин, гідний громадянин, гідність, демократия, демократія, держава, державне управління, достоинство, достойный гражданин, естественное право, закон, закон свободи, закон свободы, законодавчі збори, законодательное собрание, козацкая нация, козацька нація, конституанта, конституционная ассамблея, конституционная реформа, конституционное право, конституционное собрание, конституционный референдум, конституция, конституційна асамблея, конституційна реформа, конституційне право, конституційний референдум, конституційні збори, конституція, контрреволюция, контрреволюція, легитимность, легітимність, местное самоуправление, монархия, монархія, місцеве самоврядування, міський партизан, міські партизани, народ, народна конституція, народная конституция, народний трибунал, народный трибунал, народовладдя, народовластие, нация, нація, невід'ємне право, неотъемлемое право, нова республіка, новая республика, обов'язок повстання, общество, обязанность восстания, оккупанты, оккупация, окупанти, окупація, олигархия, олігархія, опір, основний закон, основной закон, охлократия, охлократія, партизан, партизани, партизаны, повноваження громадянина, повстання, повстанцы, повстанці, политика, полития, полномочия гражданина, політика, політія, порядок, права людини, права человека, правда, правительство, право, право вибору, право выбора, право на восстание, право на гідність, право на достоинство, право на повстання, право на сопротивление тирании, право на сопротивление угнетению, право на спротив пригнобленню, право на спротив тиранії, право народа на восстание, право народу на повстання, правосуддя, правосудие, пригноблення, природне право, просвещение, просвіта, просвітництво, революция, революція, республика, республіка, свобода, свобода воли, свобода волі, свободный человек, сила, сопротивление, сопротивление угнетению, справедливость, справедливість, спротив, спротив пригнобленню, суд, суспільство, тирания, тиранія, трибунал, угнетение, уряд, установче право, учредительное право, хаос

Social capital

  • less than 10

Statistics